Làng nghề Việt Nam

Việt Nam là quê hương của hàng ngàn các làng nghề truyền thống. Theo thống kê của Hiệp hội xuất khẩu thủ công mỹ nghệ Việt Nam (VIETCRAFT), có hơn 2.000 làng nghề trong cả nước. Mỗi làng…