Việt Nam là một đất nước có bản sắc văn hóa đặc trưng. Nhưng khi đến mùa lễ hội và mùa thu hoạch trong năm, rất khó cho các nhà sản xuất Việt Nam làm việc với các công ty nước ngoài vì lịch trình khác nhau do các ngày nghỉ lễ. Các lễ hội ở Việt Nam được tính theo lịch âm và có một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của người Việt Nam.

Festival and Harvest Seasons in Vietnam Part 1
Ảnh: Pixabay

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam nói chung và mây tre đan Hà Linh nói riêng nổi tiếng trên toàn thế giới bởi thiết kế đặc biệt và độc đáo, giá cả hợp lý và mang tất cả các nét đặc trưng của văn hóa địa phương.

Nông nghiệp vẫn là một trong những ngành quan trọng nhất trong nền kinh tế Việt Nam. Do đó vào mùa thu hoạch, người dân tập trung nhiều hơn cho nông nghiệp, dẫn đến việc sản xuất thủ công bị hạn chế hơn so với các mùa khác.

Theo thống kê, ở Việt Nam có khoảng 2.000 làng nghề thủ công truyền thống. Trong những ngôi làng này, thợ thủ công sản xuất các sản phẩm chính, nhưng thực tế họ cũng là nông dân và họ cũng làm việc trên những cánh đồng, nhất biệt là trong mùa thu hoạch.

Nhiều nhà sản xuất tiểu thủ công nghiệp làm việc với nông dân từ các làng nghề này, nhưng họ không lưu tâm đến hai khía cạnh chính là : các lễ hội và mùa thu hoạch. Nông dân vừa tham gia vào các lễ hội ở nông thôn nơi họ sinh sống, vừa họ tham gia sản xuất hàng xuất khẩu. Do đó, mùa cao điểm cho sản xuất thủ công nghiệp trùng với thời điểm của mùa thu hoạch và thời kỳ lễ hội. Ở miền Bắc Việt Nam, có hai mùa chính: vụ Chiêm và vụ Mùa.

Bài viết liên quan
Festival and Harvest Seasons in Vietnam Part 2

Lễ hội và các mùa thua hoạch ở Việt Nam phần 2

Chúng tôi muốn chia sẻ một số thông tin hữu ích về thời kỳ lễ hội và ngày…
amfori BSCI - Business Social Compliance Initiative

amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Là Gì?

Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh ra đời năm 2003…