CÔNG TY TNHH MÂY TRE HÀ LINH

Phu Nghia Industrial Zone, Chuong My District, Hanoi, Vietnam
Tel: +84 24 6277 6611
Fax:+84 24 6277 6600
Email: halinh@handmadevn.vn
Web: www.handmadevn.vn